Doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu); 2. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty ; 3. Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, …

Read moreHồ sơ thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

Hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu.

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu). 2. Dự thảo điều lệ công ty do chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật ký từng trang. 3. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật: 3.1. Giấy chứng minh nhân dân còn …

Read moreHồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu.

Hồ sơ thành lập Doanh nghiệp tư nhân.

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập (theo mẫu). 2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân: 2.1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước. 2.2. Một …

Read moreHồ sơ thành lập Doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ và Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh.

1. Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. 2. Nội dung Giấy …

Read moreHồ sơ và Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

1. Thông báo lập địa điểm kinh doanh 2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp – Bản chính giấy chứng nhận đăng ký họat động của chi nhánh (nếu địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh) 3. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (nếu địa điểm …

Read moreHồ sơ đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

I. Cơ sở pháp lý Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ 1/6/2010) II. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên. 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ …

Read moreHồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần.

I. Cơ sở pháp lý Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ 1/6/2010) II. Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần. 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); 2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của …

Read moreHồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

I. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp II. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); 2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp …

Read moreHồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

I. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp II. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); 2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải …

Read moreHồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

I. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp II. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); 2. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu …

Read moreHồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart