Dân sự

Dịch vụ tư vấn Thành lập công ty xây dựng

Thành lập công ty xây dựng. Thủ tục thành lập công ty xây dựng.  Thủ tục thành lập công ty xây dựng. Dịch vụ tư vấn Thành lập công ty xây dựng I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Luật xây dựng số 16/2003/QH11; Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định của Chính Phủ số 88/2006/NĐ-CP ban …

Read moreDịch vụ tư vấn Thành lập công ty xây dựng

Thành lập công ty quảng cáo.

Thành lập công ty quảng cáo .I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT:   Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định của Chính Phủ số 88/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2006; Nghị định của Chính Phủ số 139/2007/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 9 năm 2007; Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày …

Read moreThành lập công ty quảng cáo.

Thủ tục thành lập công ty hoạt động in ấn tại hà nội

I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định của Chính Phủ số 88/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2006; Nghị định của Chính Phủ số 139/2007/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 9 năm 2007; Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ …

Read moreThủ tục thành lập công ty hoạt động in ấn tại hà nội

Thành lập công ty Kiểm toán.

Thành lập công ty Kiểm toán. Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 30/03/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP; Thông tư số 60/2006/TT-BTC Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm …

Read moreThành lập công ty Kiểm toán.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart