NGUYEN TAM

Hồ sơ đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

1. Thông báo lập địa điểm kinh doanh 2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp – Bản chính giấy chứng nhận đăng ký họat động của chi nhánh (nếu địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh) 3. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (nếu địa điểm …

Read moreHồ sơ đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

I. Cơ sở pháp lý Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ 1/6/2010) II. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên. 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ …

Read moreHồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần.

I. Cơ sở pháp lý Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ 1/6/2010) II. Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần. 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); 2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của …

Read moreHồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

I. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp II. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); 2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp …

Read moreHồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

I. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp II. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); 2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải …

Read moreHồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

I. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp II. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); 2. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu …

Read moreHồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Mức án phí hình sự phải nộp và người phải nộp án phí hình sự

Các loại án phí trong vụ án hình sự Án phí hình sự sơ thẩm (Mức án phí hình sự sơ thẩm là: 200.000 đồng) Án phí hình sự phúc thẩm (Mức án phí hình sự phẩm là: 200.000 đồng) Các loại án phí trong vụ án hình sự Án phí dân sự sơ thẩm đối với trường hợp Tòa …

Read moreMức án phí hình sự phải nộp và người phải nộp án phí hình sự

Những trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí, miễn nộp án phí

Những trường hợp sau đây không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí, lệ phí Toà án: Người lao động nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Ban chấp hành công đoàn cơ sở yêu cầu Toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công; Đại diện tập thể người …

Read moreNhững trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí, miễn nộp án phí

Án phí dân sự sơ thẩm: Ai phải nộp và mức nộp như thế nào.

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm Nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân …

Read moreÁn phí dân sự sơ thẩm: Ai phải nộp và mức nộp như thế nào.

Mức án phí đối với các vụ án về tranh chấp kinh doanh, thương mại

Án phí đối với các vụ án về tranh chấp kinh doanh, thương mại bao gồm án phí sơ thẩm và án phí phúc thẩm. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp kinh doanh, thương mại không có giá ngạch là 2.000.000 đồng. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh …

Read moreMức án phí đối với các vụ án về tranh chấp kinh doanh, thương mại

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart