Luật sư xin giấy phép

Hỗ trợ làm giám định chất lượng công trình xây dựng

Giám định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động cần thiết và là hoạt
Luật sư xin giấy phép

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho khách sạn, nhà nghỉ

Khách sạn, nhà nghỉ là những ngành nghề thuộc
4 Tháng Mười Một | by luatthongnhat
Luật sư xin giấy phép

Đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền ở Việt Nam

Luật sở hữu trí tuệ (năm 2005) và Luật
3 Tháng Mười Một | by luatthongnhat
Luật sư xin giấy phép

Dịch vụ làm hồ sơ, thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

Nghị định phòng cháy chữa cháy số 79/2014/NĐ-CP do
2 Tháng Mười Một | by luatthongnhat
Thủ tục pháp luật

Tư vấn pháp luật về thủ tục thành lập công ty tư vấn du học

Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 thì dịch vụ tư vấn du
Thủ tục pháp luật

Điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Bạn đã quyết định chọn ngành, nghề kinh doanh
21 Tháng Sáu | by Duan Le
Thủ tục pháp luật

Quy định Pháp luật về đăng ký thành lập công ty cổ phần bán buôn thuốc

Theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Luật
19 Tháng Sáu | by Duan Le
Thủ tục pháp luật

Quy định của pháp luật về góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014
17 Tháng Sáu | by Duan Le

Tư vấn pháp luật về thủ tục thành lập công ty tư vấn du học

25 Tháng Sáu | by Duan Le
Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 thì dịch vụ tư vấn du học không phải là ngành, nghề đầu tư
Thủ tục pháp luật

Điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Bạn đã quyết định chọn ngành, nghề kinh doanh
Thủ tục pháp luật

Quy định Pháp luật về đăng ký thành lập công ty cổ phần bán buôn thuốc

Theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Luật
Thủ tục pháp luật

Quy định của pháp luật về góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014